Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.09.2023

Kúpna zmluva nový cintorín

14/2023

3 138,00 EUR

Mgr.Hrobár a Z.Birčáková

obec Dolné Zelenice

18.08.2023

Zmluva o dielo

13/2023

1 800,00 EUR

T-TEAM, s.r.o.

obec Dolné Zelenice

19.07.2023

Zmluva o dielo č.2023/06/0

10/1/2023

53 320,82 EUR

CS,s.r.o.

obec Dolné Zelenice

28.06.2023

Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

12/2023

1 000,00 EUR

SPOSA-T

obec Dolné Zelenice

28.06.2023

Zmluva č.2023OBC/R/P/HC/0146

11/2023

500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

obec Dolné Zelenice

28.06.2023

Zmluva o dielo č.2023/06/02

10/2023

53 320,82 EUR

CS,s.r.o.

obec Dolné Zelenice

28.06.2023

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena

9/2023

2 574,00 EUR

Pavol Bulla

obec Dolné Zelenice

05.06.2023

Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve

8/2023

20,00 EUR

3Wslovakia

obec Dolné Zelenice

02.05.2023

Zmluva o dielo

7/2023

1 800,00 EUR

RESL,s.r.o.

obec Dolné Zelenice

22.02.2023

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

6/2023

30,00 EUR

T-Com

obec Dolné Zelenice

02.02.2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce

5/2023

113,85 EUR

Centrum voľného času Dúha

obec Dolné Zelenice

02.02.2023

Zmluva o poskytnutí fin.prostriedov

4/2023

130,00 EUR

Obec Bojničky

obec Dolné Zelenice

02.02.2023

Zmluva o výkone činnosti odborne spôsobilej osoby

3/2023

150,00 EUR

Regionálna vodárenská spoločno

obec Dolné Zelenice

02.02.2023

Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve

2/2023

111,20 EUR

3Wslovakia

obec Dolné Zelenice

12.01.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie rozpočtu obce Dolné Zelenice v roku 2023

1/2023

750,00 EUR

ZO JDS

obec Dolné Zelenice

10.01.2023

Kúpna zmluva

21/2022

1,00 EUR

Jozef Kováč

obec Dolné Zelenice

15.12.2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

20/2022

Neuvedené

Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

obec Dolné Zelenice

29.11.2022

Zmluva OZV

19/2022

Neuvedené

ASEKOL SK, s.r.o.

obec Dolné Zelenice

29.11.2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

18/2022

Neuvedené

Right Power

obec Dolné Zelenice

22.11.2022

Zmluva o poskytnutí podpory-Zelené obce

17/20

20 000,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

obec Dolné Zelenice

13.10.2022

Mandátna zmluva

16/2022

1 500,00 EUR

T-TEAM, s.r.o.

obec Dolné Zelenice

05.09.2022

Kúpna zmluva

15/2022

1,00 EUR

Luxinar s.r.o.

obec Dolné Zelenice

12.08.2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

14/2022

Neuvedené

obec Dolné Zelenice

Západoslovenská distribučná a.s.

12.08.2022

Kúpna zmluva a dohoda o prevzatí záväzku

13/2022

250,00 EUR

obec Dolné Zelenice

Západoslovenská distribučná a.s.

04.08.2022

Kúpna zmluva

12/2022

2 821,00 EUR

Bulla Pavol

obec Dolné Zelenice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: