Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
28.06.2024

2024000086

za telekomunikačné služby

2,00 EUR

Orange

Obec Dolné Zelenice

28.06.2024

2024000085

telekomunikačné služby O2

41,74 EUR

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Dolné Zelenice

28.06.2024

2024000084

za opravu a reinštaláciu PC

288,00 EUR

MMJ Invest, s.r.o.

Obec Dolné Zelenice

28.06.2024

2024000083

začí remeň na kosačku

147,50 EUR

INTEC Husqvarna

Obec Dolné Zelenice

28.06.2024

2024000082

Za rozbor vody

478,20 EUR

LABEKO,s.r.o.

Obec Dolné Zelenice

28.06.2024

2024000081

za komunálny odpad

1 355,50 EUR

KOSIT WEST S.R.O.

Obec Dolné Zelenice

28.06.2024

2024000080

za telekomunikačné služby

30,14 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Dolné Zelenice

28.06.2024

2024000079

licenčný poplatok

150,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dolné Zelenice

28.06.2024

2024000078

strava voľby II. kolo

121,80 EUR

Poľnohospodárske družstvo

Obec Dolné Zelenice

28.06.2024

2024000077

za PO, CO a BOZP práce

234,00 EUR

SOMO-Jozef Peťovský

Obec Dolné Zelenice

28.06.2024

2024000076

Dotácia za odobraté obedy - dotácia na o

2 043,30 EUR

ŠJZŠ Dolné Zelenice

Obec Dolné Zelenice

31.05.2024

2024000075

oprava verejného osvetlenia

497,32 EUR

Brodek a spol.

Obec Dolné Zelenice

31.05.2024

2024000074

zverejnenie obchodnej verejnej súťaže

40,00 EUR

Konge, s.r.o.

Obec Dolné Zelenice

31.05.2024

2024000073

znalecký posudok 320/16

170,00 EUR

Ing. Róbert Gergič, RSc.

Obec Dolné Zelenice

31.05.2024

2024000072

telekomunikačné služby Orange

2,00 EUR

Orange

Obec Dolné Zelenice

31.05.2024

2024000071

začí remeň na kosačku

59,00 EUR

INTEC Husqvarna

Obec Dolné Zelenice

31.05.2024

2024000070

audit IÚZ 2023

900,00 EUR

N.M. Audit s.r.o.

Obec Dolné Zelenice

31.05.2024

2024000069

prenájom nádob na komunálny odpad

2 081,52 EUR

KOSIT WEST S.R.O.

Obec Dolné Zelenice

31.05.2024

2024000068

odvoz komunálneho odpadu

3 265,70 EUR

KOSIT WEST S.R.O.

Obec Dolné Zelenice

31.05.2024

2024000067

oprava kosačky

323,00 EUR

INTEC Husqvarna

Obec Dolné Zelenice

31.05.2024

2024000066

mulčovanie - kosenie cintorína

100,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo

Obec Dolné Zelenice

31.05.2024

2024000065

telekomunikačné služby O2

41,40 EUR

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Dolné Zelenice

31.05.2024

2024000064

telekomunikačné služby

28,30 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Dolné Zelenice

31.05.2024

2024000063

začí remeň na kosačku

66,00 EUR

INTEC Husqvarna

Obec Dolné Zelenice

31.05.2024

2024000062

za smetné nádoby

559,20 EUR

Ferex Nitra

Obec Dolné Zelenice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: