Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.02.2023

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

6/2023

30,00 EUR

T-Com

obec Dolné Zelenice

02.02.2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce

5/2023

113,85 EUR

Centrum voľného času Dúha

obec Dolné Zelenice

02.02.2023

Zmluva o poskytnutí fin.prostriedov

4/2023

130,00 EUR

Obec Bojničky

obec Dolné Zelenice

02.02.2023

Zmluva o výkone činnosti odborne spôsobilej osoby

3/2023

150,00 EUR

Regionálna vodárenská spoločno

obec Dolné Zelenice

02.02.2023

Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve

2/2023

111,20 EUR

3Wslovakia

obec Dolné Zelenice

12.01.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie rozpočtu obce Dolné Zelenice v roku 2023

1/2023

750,00 EUR

ZO JDS

obec Dolné Zelenice

10.01.2023

Kúpna zmluva

21/2022

1,00 EUR

Jozef Kováč

obec Dolné Zelenice

15.12.2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

20/2022

Neuvedené

Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

obec Dolné Zelenice

29.11.2022

Zmluva OZV

19/2022

Neuvedené

ASEKOL SK, s.r.o.

obec Dolné Zelenice

29.11.2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

18/2022

Neuvedené

Right Power

obec Dolné Zelenice

22.11.2022

Zmluva o poskytnutí podpory-Zelené obce

17/20

20 000,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

obec Dolné Zelenice

13.10.2022

Mandátna zmluva

16/2022

1 500,00 EUR

T-TEAM, s.r.o.

obec Dolné Zelenice

05.09.2022

Kúpna zmluva

15/2022

1,00 EUR

Luxinar s.r.o.

obec Dolné Zelenice

12.08.2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

14/2022

Neuvedené

obec Dolné Zelenice

Západoslovenská distribučná a.s.

12.08.2022

Kúpna zmluva a dohoda o prevzatí záväzku

13/2022

250,00 EUR

obec Dolné Zelenice

Západoslovenská distribučná a.s.

04.08.2022

Kúpna zmluva

12/2022

2 821,00 EUR

Bulla Pavol

obec Dolné Zelenice

04.08.2022

Kúpna zmluva

10/2022

2 197,00 EUR

Mária Máťašová

obec Dolné Zelenice

01.08.2022

Kúpna zmluva

6/2022

114,00 EUR

Knažík Igor a manželka

obec Dolné Zelenice

18.07.2022

Mandátna zmluva

5/2022

540,00 EUR

CEVEO, s.r.o.

obec Dolné Zelenice

30.06.2022

Darovacia zmluva

4/2022

304,80 EUR

Slovenská republika štatistický úrad

obec Dolné Zelenice

30.06.2022

Poistná zmluva majetku 4419015983

3/2022

Neuvedené

Komunálna poisťovňa

obec Dolné Zelenice

15.06.2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2/2022

1 500,00 EUR

N.M. Audit s.r.o.

obec Dolné Zelenice

08.06.2022

Zmluva o dielo zmeny a doplnky ÚPN obce Dolné Zelenice

1/2022

2 400,00 EUR

T-TEAM, s.r.o.

obec Dolné Zelenice

18.05.2022

Dodatok č.1 K Zmluve o dielo č.2022/03/01

11/2022

23 802,50 EUR

CS,s.r.o.

obec Dolné Zelenice

11.04.2022

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby

9/2022

1 000,00 EUR

obec Dolné Zelenice

SPOSA-T

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: