Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.06.2024

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 105/004/24 - dodatok č. 1

1782024

Neuvedené

Prima banka Slovensko,a.s,

Obec Dolné Zelenice

31.05.2024

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 105/004/24

16/2024

38 513,17 EUR

Prima banka Slovensko,a.s,

Obec Dolné Zelenice

31.05.2024

Zmluva o zbere použitých textílií a šatstva na vykonávanie prípravy na opätovné použitie

15/2024

Neuvedené

HUMANA People to People Slovakia

Obec Dolné Zelenice

30.04.2024

Dodatok č. 2 k zmluve č. ZM-23/2021

14/2024

Neuvedené

IQ ideas,s.r.o.

Obec Dolné Zelenice

23.04.2024

Zmluva o bežnom účte

13/2024

Neuvedené

Prima banka Slovensko,a.s,

Obec Dolné Zelenice

23.04.2024

Zmluva o bežnom účte - dotačný

12/2024

Neuvedené

Prima banka Slovensko,a.s,

Obec Dolné Zelenice

23.04.2024

Zmluva o bežnom účte - SF

11/2024

Neuvedené

Prima banka Slovensko,a.s,

Obec Dolné Zelenice

23.04.2024

Zmluva o bežnom účte - RF

10/2024

Neuvedené

Prima banka Slovensko,a.s,

Obec Dolné Zelenice

15.04.2024

Zmluva o vytvorení spoločného školského úradu

9/2024

0,00 EUR

Mesto Hlohovec

Obec Dolné Zelenice

28.03.2024

Dodatok č.2 k zmluve o dielo

8/2024

Neuvedené

KOSIT WEST S.R.O.

Obec Dolné Zelenice

26.02.2024

Zmluva o prenesení čísla k spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.

7/2024

35,00 EUR

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Dolné Zelenice

26.02.2024

Zmluva o poskytovaní služieb

6/2024

35,00 EUR

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Dolné Zelenice

19.02.2024

Dodatok č. 1 k zmluve č. ZM - 23/2021

5/2024

390,00 EUR

Obec Dolné Zelenice

IQ ideas,s.r.o.

08.02.2024

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a poskytnutia finančného príspevku na prevádzku

4/2024

1 000,00 EUR

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave

Obec Dolné Zelenice

18.01.2024

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024

3/2024

232,00 EUR

Centrum voľného času Dúha

Obec Dolné Zelenice

12.01.2024

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času pre rok 2024

2/2024

232,00 EUR

Obec Bojničky

Obec Dolné Zelenice

10.01.2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolné Zelenice

1/2024

1 500,00 EUR

ZO JDS

Obec Dolné Zelenice

20.12.2023

Zmluva o dielo č. 2023/12/03

20/2023

39 823,61 EUR

CS,s.r.o.

Obec Dolné Zelenice

24.11.2023

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúci FO

19/1/2023

188,03 EUR

Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 Bratislava,

Obec Dolné Zelenice

12.10.2023

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 31.03.2021

18/2023

Neuvedené

KOSIT WEST S.R.O.

Obec Dolné Zelenice

02.10.2023

Úverová zmluva č. 254570-2023

15/2023

52 039,94 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.

Obec Dolné Zelenice

02.10.2023

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 354570-2023

17/2023

52 039,94 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.

Obec Dolné Zelenice

02.10.2023

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č.354570-023

16/2023

52 039,94 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.

Obec Dolné Zelenice

04.09.2023

Kúpna zmluva nový cintorín

14/2023

3 138,00 EUR

Mgr.Hrobár a Z.Birčáková

Obec Dolné Zelenice

18.08.2023

Zmluva o dielo

13/2023

1 800,00 EUR

T-TEAM, s.r.o.

Obec Dolné Zelenice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: