Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
28.06.2024

2024016

Reinštalizácia PC

288,00 EUR

MMJ Invest, s.r.o.

Obec Dolné Zelenice

31.05.2024

2024015

zverejnenie článku

40,00 EUR

Konge, s.r.o.

Obec Dolné Zelenice

31.05.2024

2024014

znalecký posudok

170,00 EUR

Ing. Róbert Gergič, RSc.

Obec Dolné Zelenice

31.05.2024

2024013

remeň na kosačku

66,00 EUR

INTEC Husqvarna

Obec Dolné Zelenice

06.05.2024

2024012

kosenie cintorína

0,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo

Obec Dolné Zelenice

11.04.2024

2024011

smetné nádoby

0,00 EUR

Ferex Nitra

Obec Dolné Zelenice

11.04.2024

2024010

vývoz odpadovej vody

235,20 EUR

DUMAT-SK, s.r.o.

Obec Dolné Zelenice

08.03.2024

2024009

objednávka na menovku na dvere

43,00 EUR

Jozef Smrhola-Olymp

Obec Dolné Zelenice

08.03.2024

2024008

Spracovanie odpadov

220,00 EUR

Ing. Andrej Žibek EKO-SPIRIT

Obec Dolné Zelenice

08.03.2024

2024007

Objednávka na toner

9,00 EUR

INTO Slovakia

Obec Dolné Zelenice

21.02.2024

2024006

Objednávka na opravu verejného priestran

0,00 EUR

CS,s.r.o.

Obec Dolné Zelenice

21.02.2024

2024005

Objednávka na revízie komínov

0,00 EUR

DaD Company, s.r.o.

Obec Dolné Zelenice

21.02.2024

2024004

Objednávka na drvenie odpadu

840,00 EUR

Erik Péli

Obec Dolné Zelenice

21.02.2024

2024003

Objednávka na kancelársky materiál

171,22 EUR

Lyreco CE SE

Obec Dolné Zelenice

21.02.2024

2024002

Objednávka na deratizáciu

300,00 EUR

InsektaDDD s.r.o.

Obec Dolné Zelenice

21.02.2024

2024001

Objednávka na zástavy

194,40 EUR

2U spol.s r.o. Bratislava, Trn

Obec Dolné Zelenice

18.01.2024

2023030

Analýza vody

0,00 EUR

LABEKO,s.r.o.

Obec Dolné Zelenice

04.12.2023

2023029

Odhňanie snehu

0,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo

Obec Dolné Zelenice

04.12.2023

2023028

Výroba a montáž

1 520,00 EUR

Peter Mareček

Obec Dolné Zelenice

04.12.2023

2023027

Smernica na protispoločenskú činnosť

540,00 EUR

IQ ideas,s.r.o.

Obec Dolné Zelenice

08.11.2023

2023025

výsadba VUC projekt

0,00 EUR

Ing.Jana Jakubcová

Obec Dolné Zelenice

08.11.2023

2023024

dezisekcia priestorov

0,00 EUR

Motýľ s.r.o.

Obec Dolné Zelenice

08.11.2023

2023023

zneškodnenie odpadu

0,00 EUR

BOMAT s.r.o.

Obec Dolné Zelenice

08.11.2023

2023026

2 200,00 EUR

ZAMI, s.r.o.

Obec Dolné Zelenice

10.10.2023

2023022

IT servis

72,00 EUR

FasterComp s.r.o.

Obec Dolné Zelenice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: