Obsah

2010

 

Výsledky komunálnych volieb 2010 v obci Dolné Zelenice:
/termín konania: 27.11.2010/

Počet oprávnených voličov v obci Dolné Zelenice: 470
Počet voličov zúčastnených sa na voľbách: 344 = 73,19% účasť
Počet platných hlasov: 332
Počet poslancov OZ v obci Dolné Zelenice: 7
Poradie je zostupne podľa počtu platných hlasov /od najväčšieho po najmenší/.

Kandidáti na starostu platné hlasy podiel v %
1. Jakubcová Dagmar, Mgr. 185 55,72
2. Menšík Anton 147 44,28
Kandidáti na poslancov platné hlasy % volenia
1. Habala Ján, Ing. 200 60,24
2. Knažík Igor 173 52,11
3. Bališová Adriana 163 49,10
4. Tomašovičová Katarína 163 49,10
5. Máťaš Vladimír 147 44,28
6. Richnáková Erika 145 43,67
7. Kalnický Peter 144 43,37
8. Vignát Radoslav 137 41,26
9. Fúska Juraj 135 40,66
10. Kunkelová Mária 135 40,66
11. Miklovič Bohuš 127 38,25
12. Baláž Peter 110 33,13
13. Horváth Jozef 100 30,12
14. Šiška Miroslav 76 22,89